scrollen

Kluizen en brandkasten

RAM-TOUCH II - Geavanceerde functies van de kluizen

Je kunt naar wens je vingerafdruk of code gebruiken.

 • KLUIZEN MET DISPLAY, CAPACITIEF TOETSENBORD "TOUCH" E VINGERAFDRUKKENLEZER.

  Vingerafdrukken zijn een uniek, niet te reproduceren kenmerk van elke persoon en blijven het leven lang ongewijzigd. Daarom zijn ze een uitstekend identificatiemiddel, dat universeel erkend is.

 • OP HET DISPLAY KUNNEN WORDEN WEERGEGEVEN:
  • Temperatuur en vochtigheid in de kluis (een geluidsalarm dat door de gebruiker kan worden ingeschakeld waarschuwt voor mogelijke condensvorming, om oxidatie van sieraden en horloges en eventuele schade aan papieren te voorkomen).
 • HET RAM-TOUCH HERKENNINGSSYSTEEM II:
  • dit is een exclusief Viro-product;
  • wordt met een toets geactiveerd en gaat aan het einde van de handelingen automatisch uit;
  • herkent vingerafdrukken door met de vingertop over de lezer te strijken;
  • accepteert maximaal 16 vingerafdrukken en ook maximaal 16 cijfercodes;
  • slaat vingerafdrukken of codes op of wist ze met eenvoudige handelingen, maar alleen als de deur open is;
  • alleen voor de eerste opslag in het geheugen van de vingerafdrukken moet 5 keer met de vinger worden gestreken, voor de maximale betrouwbaarheid bij de herkenning van vingerafdrukken om het slot te openen;
  • de 16e vingerafdruk is de master;
  • als de master-afdruk wordt opgeslagen in het geheugen maakt hij niet alleen opening mogelijk, maar wordt hij altijd gevraagd om verwijdering of opslag in het geheugen van andere vingerafdrukken te bevestigen;
  • waarschuwt via hoorbare en zichtbare signalen wanneer de batterij leegraakt.
 • HISTORISCH ARCHIEF VAN DE LAATSTE 60 HANDELINGEN   Wanneer de kluis open is, kan de gebruiker weten:
  • wie er voor hem de kluis heeft geopend en wanneer;
  • wanneer en hoeveel pogingen er zijn gedaan om het slot te openen met onjuiste codes;
  • of en wanneer de kluis een veiligheidsvergrendeling heeft geactiveerd;
  • of er een uitstel bij de opening is ingesteld en van welke duur;
  • eventuele opening met gepatenteerde noodsleutel;
  • wijzigingen in de menu-instellingen.
 • RAM-TOUCH II, ANDERS DAN ALLE ANDERE BIOMETRISCHE SYSTEMEN:
  • reduceert de herkenningstijd tot een minimum;
  • verdraagt fysiologische wijzigingen van de vingerafdruk, zoals sneetjes of schaafwondjes;
  • tolereert kleine verplaatsingen van de vinger over de lezer;
  • waarborgt de geheimhouding van uw identiteit, in lijn met de privacywetgeving.
 • NOODOPENING:
  • mechanisch met cilinder en sleutel met gepatenteerd profiel, dat uitsluitend kan worden gekopieerd door Viro, door per fax of e-mail een foto van het gecodeerde eigendomsbewijs te sturen dat in een verzegelde envelop bij de sleutels is geleverd.Cilinder beschermd door plaatje van getemperd cementstaal tegen openbreken en uitboren;
  • elektronica met extern voedingsapparaat via een batterij van 9V (niet meegeleverd).
 • ZEER STERKE LED:
  • voor verlichting van de binnenruimte bij opening van het deurtje (binnenverlichting kan worden uitgeschakeld vanuit het menu).
 •  Zie Accessoires en onderdelen voor kluizen en kasten.

OPTIONAL
ArtikelBeschrijving

1.4383.0312Binnenverlichtingsmodule: laat een tweede licht branden wanneer het deurtje wordt geopend, om gemakkelijk ook in grotere kluizen de kleine voorwerpen die erin worden bewaard terug te vinden (deze module kan ook worden besteld nadat de kast is aangeschaft).