Keying kit - "VIRO PALLADIUM" silindirler için Anahtar takımı | Viro S.p.A. A SOCIO UNICO

Viro Home \ Hırdavat Ürünler \ Gömme kilitler ve silindirler \ Çift yönlü, profilli, yüksek derecede güvenli, sürtünmeli ve delikli anahtarli "VIRO PALLADIUM" silindirler\ Keying kit - "VIRO PALLADIUM" ...

  This site uses cookies to improve services and user experience. Take vision of extended use of cookies by clicking here. By keeping on browsing you accept their use OK close  

Sinif:

Gömme kilitler ve silindirler

Aile:
Çİft yönlü, profİllİ, yüksek derecede güvenlİ, sürtünmelİ ve delİklİ anahtarlİ "VİRO PALLADİUM" sİlİndİrler
Keyİng kİt - "VİRO PALLADİUM" sİlİndİrler İçİn Anahtar takımı

Ürün kodu 3987 olan kit önceden satın alınmış olan Palladium silindirler ile anahtar takımları yaratmak için gerekli tüm pimleri içerir ve valiz şeklinde kitlerde bulunan bileşenlerden yola çıkarak, Palladium silindirlerin yaratılması için kit kod. 3988.065 veya 3988.065.PV ile birlikte daima gereklidir.

Ürün. No.
3987 -

Keyİng kİt - "VİRO PALLADİUM" sİlİndİrler İçİn Anahtar takımı

- Ağırlık (gr.) 900
Ürün. No.
Tanıtımı Ø
mm.
Uzunluk
mm.
Adet
2.0.3987.824.53.057 Paslanmnaz çelikten yuvarlak pim 2,4 5,35 200
2.0.3987.824.58.057 Paslanmnaz çelikten yuvarlak pim 2,4 5,85 200
2.0.3987.824.63.057 Paslanmnaz çelikten yuvarlak pim 2,4 6,35 200
2.0.3987.824.68.057 Paslanmnaz çelikten yuvarlak pim 2,4 6,85 200
2.0.3987.824.73.057 Paslanmnaz çelikten yuvarlak pim 2,4 7,35 200
2.0.3987.824.54.057 Paslanmnaz çelikten yuvarlak pim (sistemler için) 2,4 5,40 200
2.0.3987.824.60.057 Paslanmnaz çelikten yuvarlak pim (sistemler için) 2,4 6,05 200
2.0.3987.824.60.057 Paslanmnaz çelikten yuvarlak pim (sistemler için) 2,4 6,70 200
2.0.3985.809.05.000 Pastil 2,4 0,55 500
2.0.3985.809.12.000 Pastil 2,4 1,20 500
2.0.3985.809.18.000 Pastil 2,4 1,85 500
2.0.3985.805.53.000 Mantar başlı pirinç pim karşılığı 2,4 5,30 200
2.0.3987.804.53.057 Paslanmaz çelikten pim karşılığı 2,4 5,30 200
2.0.3985.800.00.000 Yay 2,3 13,50 200
2.0.3985.800.00.000 Yay 2,4 10,00 200
2.0.3983.045.00.721 SERİSİ 855 için tutturucu halka - - 200
2.0.3987.045.00.880 Ürün. No.
880.30.10 için tutturucu halka
- - 200
2.0.3987.045.03.710 SERİSİ 835 için tutturucu halka - - 200
TAKIM: Ürün. No.
Pim doldurma aleti 570.16518.000
DOLDURMA ALETİNİN MALZEMELERİ: Ürün. No.
Destek 570.12055.000
Çubuk 570.16518.007
Dağılım kutusu 570.16518.002
DİĞER ALETLER: Ürün. No.
Doldurma aleti 570.15973.000
Tutturucu halka için pens 570.14033.000

 

 

 

KOD. 570.16518.000 KOD. 570.12055.000 KOD. 570.16518.007

 

 

 

KOD. 570.16518.002 KOD. 570.15973.000 KOD. 570.14033.000

 NOT: Bu kit kod. 3988 kullanmak için, kit kod. 3987'de bulunan bağlantı elemanları gereklidir.
Bunlar mevcut değilse, kit kod 3987+3988.065'i oluşturan ürün kodu 3991( ) sipariş edilebilir.
Talep üzerine ayrılan profillere sahip Palladium silindirleri için kit tedarik edilebilir.

İstenen ölçülerde ve çift silindir, kulplu silindirler ve yarım silindir versiyonlarında 065 anahtarına sahip Palladium silindirlerin yaratılmasına izin veren valizli kit.
Kit, 9 farklı şifrelemeye ve ayrıca anahtar boşluklarına sahip anahtar gruplarını içerir (ilgili kodlanmış kişiye özel kartlar ile).
Palladium silindirlerinin modülerliği sayesinde, kitte bulunan bileşenler yaklaşık 25 silindirden oluşan bir düzenek içerir (olası ölçülere ve versiyonlara göre).
Kitin her bileşeni kodlanmıştır ve gerekliliğe göre tek başına sipariş edilebilir

KOD. 3991 kit artt. 3987+3988.065

Ürün. No.
3988 -

Keyİng kİt - "VİRO PALLADİUM" sİlİndİrler İçİn Anahtar takımı

(montaggio cilindri) - Ağırlık (gr.) 900
Ürün. No.
Tanıtımı Gamma Uzunluk
mm.
Adet
2.0.3988.000.65.000 Palladium profile keys blanks 835-855-880 - 5
2.0.3988.000.65.250 Palladium profile 3 bitted keys group 835-855-880 - 9
2.0.3988.029.00.835 Cams for double cylinders 835 - 15
2.0.3988.029.00.855 Cams for thumb turn cylinders 855 - 5
2.0.3988.029.00.880 Cams for half cylinders 880 - 5
2.0.3988.036.00.835 Driving devices for double cylinders 880 835 15
2.0.3988.036.00.855 Driving devices for thumb turn cylinders 880 855 5
2.0.3988.011.32.835 Satin nickel body groups 880 835 12
2.0.3988.011.35.835 Satin nickel body groups 835 35 8
2.0.3988.011.40.835 Satin nickel body groups 835 40 4
2.0.3988.011.45.835 Satin nickel body groups 835 45 2
2.0.3988.011.50.835 Satin nickel body groups 835 50 2
2.0.3988.011.55.835 Satin nickel body groups 835 55 2
2.0.3988.011.60.835 Satin nickel body groups 835 60 2
2.0.3988.011.65.835 Satin nickel body groups 835 65 2
2.0.3988.011.70.835 Satin nickel body groups 835 70 2
2.0.3988.011.50.880 Satin nickel body groups 880 5 4
2.0.3988.011.30.880 Satin nickel body groups 880 30/10 4
2.0.3988.041.32.835 Plugs with pin for double cylinders 835 32 12
2.0.3988.041.35.835 Plugs with pin for double cylinders 835 35 8
2.0.3988.041.40.835 Plugs with pin for double cylinders 835 40 4
2.0.3988.041.45.835 Plugs with pin for double cylinders 835 45 2
2.0.3988.041.50.835 Plugs with pin for double cylinders 835 50 2
2.0.3988.041.55.835 Plugs with pin for double cylinders 835 55 2
2.0.3988.041.60.835 Plugs with pin for double cylinders 835 60 2
2.0.3988.041.65.835 Plugs with pin for double cylinders 835 65 2
2.0.3988.041.70.835 Plugs with pin for double cylinders 835 70 2
2.0.3988.041.32.855 Plugs with pin for thumb turn cylinders 855 32 4
2.0.3988.041.35.855 Plugs with pin for thumb turn cylinders 855 35 4
2.0.3988.041.40.855 Plugs with pin for thumb turn cylinders 855 40 2
2.0.3988.041.45.855 Plugs with pin for thumb turn cylinders 855 45 2
2.0.3988.041.50.855 Plugs with pin for thumb turn cylinders 855 50 2
2.0.3988.041.55.855 Plugs with pin for thumb turn cylinders 855 55 2
2.0.3988.041.60.855 Plugs with pin for thumb turn cylinders 855 60 2
2.0.3988.041.65.855 Plugs with pin for thumb turn cylinders 855 65 2
2.0.3988.041.70.855 Plugs with pin for thumb turn cylinders 855 70 2
2.0.3988.041.30.880 Plugs with pin for half cylinders 880 30 4
2.0.3988.041.35.880 Plugs with pin for half cylinders 880 35 2
2.0.3988.041.40.880 Plugs with pin for half cylinders 880 40 2
2.0.3988.041.45.880 Plugs with pin for half cylinders 880 45 2
2.0.3988.041.50.880 Plugs with pin for half cylinders 880 50 2
2.0.3988.041.55.880 Plugs with pin for half cylinders 880 55 2
2.0.3988.041.60.880 Plugs with pin for half cylinders 880 60 2
2.0.3988.041.70.880 Plugs with pin for half cylinders 880 70 2
2.0.3988.130.36.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 36 4
2.0.3988.130.44.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 44 2
2.0.3988.130.52.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 52 12
2.0.3988.130.60.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 60 6
2.0.3988.130.68.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 68 2
2.0.3988.049.03.000 Fixing pins for pull-resistant bar ø 2.5 mm 835-855-880 9,8 200
2.0.3988.618.15.057 Inox stainless steel pins ø 2.5 mm 880 6,1 20
2.0.3988.046.35.835 Spacers for double cylinders 835 35 8
2.0.3988.046.40.835 Spacers for double cylinders 835 40 4
2.0.3988.046.45.835 Spacers for double cylinders 835 45 4
2.0.3988.046.50.835 Spacers for double cylinders 835 50 4
2.0.3988.046.55.835 Spacers for double cylinders 835 55 2
2.0.3988.046.60.835 Spacers for double cylinders 835 60 2
2.0.3988.046.65.835 Spacers for double cylinders 835 65 2
2.0.3988.046.70.835 Spacers for double cylinders 835 70 2
2.0.3988.046.35.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 35 4
2.0.3988.046.40.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 40 4
2.0.3988.046.45.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 45 4
2.0.3988.046.50.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 50 4
2.0.3988.046.55.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 55 2
2.0.3988.046.60.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 60 2
2.0.3988.046.65.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 65 2
2.0.3988.046.70.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 70 2
2.0.3988.038.00.009 Mini plugs for half cylinders 880 9,3 10
2.0.3988.051.00.114 Knurled pins for half cylinders ø 2.5 mm 880 19 5
2.0.3988.721.08.000 Nickel-plated screws M5 835-855-880 75 30
2.0.3988.065.00.000 Internal escutcheons for thumb turn cylinders 855 - 3
2.0.3988.855.11.009 Cylinder groups (thumb turn side) 855 - 3


"NOT: Bu kit kod. 3988.065.PV kullanmak için, kit kod. 3987'de bulunan bağlantı elemanları gereklidir. Bunlar mevcut değilse, kit kod 3987+3988.065.PV'yi oluşturan ürün kodu 3991.PV( ) sipariş edilebilir. Talep üzerine ayrılan profillere ve yan şifrelemelere sahip Palladium silindirleri için kit tedarik edilebilir. İstenen ölçülerde ve çift silindir, kulplu silindirler ve yarım silindir versiyonlarında kontrol altında çoğaltılan 065.PV anahtarına sahip Palladium silindirlerin yaratılmasına izin veren valizli kit. Kit, yalnızca yandan şifrelenen (3 yan elemanın kombinasyonuna göre), 9 farklı şifrelemeye ve ayrıca zımbalanmamış anahtar boşluklarına sahip anahtar gruplarını içerir (çoğaltma için gerekli, ilgili kodlanmış kişiye özel kartlar ile). Palladium silindirlerinin modülerliği sayesinde, kitte bulunan bileşenler yaklaşık 25 silindirden oluşan bir düzenek içerir (olası ölçülere ve versiyonlara göre). Kitin her bileşeni kodlanmıştır ve gerekliliğe göre yalnızca Viro Yetkili Merkezleri tarafından tek başına sipariş edilebilir (daha fazla tablo ve resim)"

KOD. 3991.PV kit artt. 3987+3988.065.PV

Ürün. No.
3988.065.PV - KEYING KIT FOR "VIRO PALLADIUM" CYLINDERS
- Ağırlık (Kg.) 11,4
Ürün. No.
Tanıtımı Gamma Uzunluk
mm.
Adet
2.0.3988.PV6.5A.000 .PV-A Palladium profile not punched keys 835-855-880 - 3
2.0.3988.PV6.5B.000 .PV-B Palladium profile not punched keys 835-855-880 - 3
2.0.3988.PV6.5D.000 .PV-D Palladium profile not punched keys 835-855-880 - 3
2.0.3988.PV6.5A.250 .PV-A Palladium profile 3 bitted keys group 835-855-880 - 3
2.0.3988.PV6.5B.250 .PV-B Palladium profile 3 bitted keys group 835-855-880 - 3
2.0.3988.PV6.5D.250 .PV-D Palladium profile 3 bitted keys group 835-855-880 - 3
2.0.3988.029.00.835 Cams for double cylinders 835 - 15
2.0.3988.029.00.855 Cams for thumb turn cylinders 855 - 5
2.0.3988.029.00.880 Cams for half cylinders 880 - 5
2.0.3988.036.00.835 Driving devices for double cylinders 835 - 15
2.0.3988.036.00.855 Driving devices for thumb turn cylinders 855 - 5
2.0.3988.036.00.855 Driving devices for thumb turn cylinders 855 - 5
2.0.3988.011.32.835 Satin nickel body groups 835 32 12
2.0.3988.011.35.835 Satin nickel body groups 835 35 8
2.0.3988.011.40.835 Satin nickel body groups 835 40 4
2.0.3988.011.45.835 Satin nickel body groups 835 45 2
2.0.3988.011.50.835 Satin nickel body groups 835 50 2
2.0.3988.011.55.835 Satin nickel body groups 835 55 2
2.0.3988.011.60.835 Satin nickel body groups 835 60 2
2.0.3988.011.65.835 Satin nickel body groups 835 65 2
2.0.3988.011.70.835 Satin nickel body groups 835 70 2
2.0.3988.011.05.880 Satin nickel body groups 880 5 4
2.0.3988.011.30.880 Satin nickel body groups 880 30/10 4
2.0.3988.A41.32.835 Plug with pin for .PV-A double cylinders 835 32 3
2.0.3988.A41.35.835 Plug with pin for .PV-A double cylinders 835 35 2
2.0.3988.A41.40.835 Plug with pin for .PV-A double cylinders 835 40 2
2.0.3988.A41.45.835 Plug with pin for .PV-A double cylinders 835 45 1
2.0.3988.A41.50.835 Plug with pin for .PV-A double cylinders 835 50 1
2.0.3988.A41.55.835 Plug with pin for .PV-A double cylinders 835 55 1
2.0.3988.A41.60.835 Plug with pin for .PV-A double cylinders 835 60 1
2.0.3988.A41.65.835 Plug with pin for .PV-A double cylinders 835 65 1
2.0.3988.A41.70.835 Plug with pin for .PV-A double cylinders 835 70 1
2.0.3988.A41.32.855 Plug with pin for .PV-A thumb turn cylinders 855 32 2
2.0.3988.A41.35.855 Plug with pin for .PV-A thumb turn cylinders 855 35 2
2.0.3988.A41.40.855 Plug with pin for .PV-A thumb turn cylinders 855 40 1
2.0.3988.A41.45.855 Plug with pin for .PV-A thumb turn cylinders 855 45 1
2.0.3988.A41.50.855 Plug with pin for .PV-A thumb turn cylinders 855 50 1
2.0.3988.A41.55.855 Plug with pin for .PV-A thumb turn cylinders 855 55 1
2.0.3988.A41.60.855 Plug with pin for .PV-A thumb turn cylinders 855 60 1
2.0.3988.A41.65.855 Plug with pin for .PV-A thumb turn cylinders 855 65 1
2.0.3988.A41.70.855 Plug with pin for .PV-A thumb turn cylinders 855 70 1
2.0.3988.A41.30.880 Plug with pin for .PV-A half cylinders 880 30 2
2.0.3988.A41.35.880 Plug with pin for .PV-A half cylinders 880 35 1
2.0.3988.A41.40.880 Plug with pin for .PV-A half cylinders 880 40 1
2.0.3988.A41.45.880 Plug with pin for .PV-A half cylinders 880 45 1
2.0.3988.A41.50.880 Plug with pin for .PV-A half cylinders 880 50 1
2.0.3988.A41.55.880 Plug with pin for .PV-A half cylinders 880 55 1
2.0.3988.A41.60.880 Plug with pin for .PV-A half cylinders 880 60 1
2.0.3988.A41.70.880 Plug with pin for .PV-A half cylinders 880 70 1
2.0.3988.B41.32.835 Plug with pin for .PV-B double cylinders 835 32 3
2.0.3988.B41.35.835 Plug with pin for .PV-B double cylinders 835 35 2
2.0.3988.B41.40.835 Plug with pin for .PV-B double cylinders 835 40 2
2.0.3988.B41.45.835 Plug with pin for .PV-B double cylinders 835 45 1
2.0.3988.B41.50.835 Plug with pin for .PV-B double cylinders 835 50 1
2.0.3988.B41.55.835 Plug with pin for .PV-B double cylinders 835 55 1
2.0.3988.B41.60.835 Plug with pin for .PV-B double cylinders 835 60 1
2.0.3988.B41.65.835 Plug with pin for .PV-B double cylinders 835 65 1
2.0.3988.B41.70.835 Plug with pin for .PV-B double cylinders 835 70 1
2.0.3988.B41.32.855 Plug with pin for .PV-B thumb turn cylinders 855 32 2
2.0.3988.B41.35.855 Plug with pin for .PV-B thumb turn cylinders 855 35 2
2.0.3988.B41.40.855 Plug with pin for .PV-B thumb turn cylinders 855 40 1
2.0.3988.B41.45.855 Plug with pin for .PV-B thumb turn cylinders 855 45 1
2.0.3988.B41.50.855 Plug with pin for .PV-B thumb turn cylinders 855 50 1
2.0.3988.B41.55.855 Plug with pin for .PV-B thumb turn cylinders 855 55 1
2.0.3988.B41.60.855 Plug with pin for .PV-B thumb turn cylinders 855 60 1
2.0.3988.B41.65.855 Plug with pin for .PV-B thumb turn cylinders 855 65 1
2.0.3988.B41.70.855 Plug with pin for .PV-B thumb turn cylinders 855 70 1
2.0.3988.B41.30.880 Plug with pin for .PV-B half cylinders 880 30 2
2.0.3988.B41.35.880 Plug with pin for .PV-B half cylinders 880 35 1
2.0.3988.B41.40.880 Plug with pin for .PV-B half cylinders 880 40 1
2.0.3988.B41.45.880 Plug with pin for .PV-B half cylinders 880 45 1
2.0.3988.B41.50.880 Plug with pin for .PV-B half cylinders 880 50 1
2.0.3988.B41.55.880 Plug with pin for .PV-B half cylinders 880 55 1
2.0.3988.B41.60.880 Plug with pin for .PV-B half cylinders 880 60 1
2.0.3988.B41.70.880 Plug with pin for .PV-B half cylinders 880 70 1
2.0.3988.D41.32.835 Plug with pin for .PV-D double cylinders 835 32 3
2.0.3988.D41.35.835 Plug with pin for .PV-D double cylinders 835 35 2
2.0.3988.D41.40.835 Plug with pin for .PV-D double cylinders 835 40 2
2.0.3988.D41.45.835 Plug with pin for .PV-D double cylinders 835 45 1
2.0.3988.D41.50.835 Plug with pin for .PV-D double cylinders 835 50 1
2.0.3988.D41.55.835 Plug with pin for .PV-D double cylinders 835 55 1
2.0.3988.D41.60.835 Plug with pin for .PV-D double cylinders 835 60 1
2.0.3988.D41.65.835 Plug with pin for .PV-D double cylinders 835 65 1
2.0.3988.D41.70.835 Plug with pin for .PV-D double cylinders 835 70 1
2.0.3988.D41.32.855 Plug with pin for .PV-D thumb turn cylinders 855 32 2
2.0.3988.D41.35.855 Plug with pin for .PV-D thumb turn cylinders 855 35 2
2.0.3988.D41.40.855 Plug with pin for .PV-D thumb turn cylinders 855 40 1
2.0.3988.D41.45.855 Plug with pin for .PV-D thumb turn cylinders 855 45 1
2.0.3988.D41.50.855 Plug with pin for .PV-D thumb turn cylinders 855 50 1
2.0.3988.D41.55.855 Plug with pin for .PV-D thumb turn cylinders 855 55 1
2.0.3988.D41.60.855 Plug with pin for .PV-D thumb turn cylinders 855 60 1
2.0.3988.D41.65.855 Plug with pin for .PV-D thumb turn cylinders 855 65 1
2.0.3988.D41.70.855 Plug with pin for .PV-D thumb turn cylinders 855 70 1
2.0.3988.D41.30.880 Plug with pin for .PV-D half cylinders 880 30 2
2.0.3988.D41.35.880 Plug with pin for .PV-D half cylinders 880 35 1
2.0.3988.D41.40.880 Plug with pin for .PV-D half cylinders 880 40 1
2.0.3988.D41.45.880 Plug with pin for .PV-D half cylinders 880 45 1
2.0.3988.D41.50.880 Plug with pin for .PV-D half cylinders 880 50 1
2.0.3988.D41.55.880 Plug with pin for .PV-D half cylinders 880 55 1
2.0.3988.D41.60.880 Plug with pin for .PV-D half cylinders 880 60 1
2.0.3988.D41.70.880 Plug with pin for .PV-D half cylinders 880 70 1
2.0.3988.130.36.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 36 4
2.0.3988.130.44.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 44 2
2.0.3988.130.52.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 52 12
2.0.3988.130.60.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 60 6
2.0.3988.130.68.000 Inox stainless steel modular pull-resistant bars 835-855-880 68 2
2.0.3988.049.03.000 Fixing pins for pull-resistant bar ø 2.5 mm 835-855-880 9,8 200
2.0.3988.618.15.057 Inox stainless steel pins ø 2.5 mm 880 6,1 20
2.0.3988.046.35.835 Spacers for double cylinders 835 35 8
2.0.3988.046.40.835 Spacers for double cylinders 835 40 4
2.0.3988.046.45.835 Spacers for double cylinders 835 45 4
2.0.3988.046.50.835 Spacers for double cylinders 835 50 4
2.0.3988.046.55.835 Spacers for double cylinders 835 55 2
2.0.3988.046.60.835 Spacers for double cylinders 835 60 2
2.0.3988.046.65.835 Spacers for double cylinders 835 65 2
2.0.3988.046.70.835 Spacers for double cylinders 835 70 2
2.0.3988.046.35.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 35 4
2.0.3988.046.40.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 40 4
2.0.3988.046.45.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 45 4
2.0.3988.046.50.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 50 4
2.0.3988.046.55.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 55 2
2.0.3988.046.60.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 60 2
2.0.3988.046.65.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 65 2
2.0.3988.046.70.855 Spacers for thumb turn cylinders 855 70 2
2.0.3988.038.00.009 Mini plugs for half cylinders 880 9,3 10
2.0.3988.051.00.114 Knurled pins for half cylinders ø 2.5 mm 880 19 5
2.0.3988.721.08.000 Nickel-plated screws M5 835-855-880 75 30
2.0.3988.065.00.000 Internal escutcheons for thumb turn cylinders 855 - 3
2.0.3988.855.11.009 Cylinder groups (thumb turn side) 855 - 3
2.0.3988.035.00.000 Blocking bars for side elements 835-855-880 - 50
2.0.3988.070.00.000 Springs for blocking bar 835-855-880 - 100
2.0.3988.061.01.000 Side elements 01 835-855-880 - 50
2.0.3988.061.02.000 Side elements 02 835-855-880 - 50
2.0.3988.800.PB.000 Springs for side elements 835-855-880 - 100
2.0.3988.167.83.PV0 Milled keys for mounting of cylinder 835-855-880 - 6
-